Phương thức thanh toán

Các quy định và phương thức thanh toán.

1. Phương thức thanh toán trên vn.prustic.com

Bettino chấp nhận 4 phương thức thanh toán

  • COD: cash on delivery – Trả tiền mặt khi nhận hàng
  • Paypal: trong các bước giao hàng có Nút Paypal
  • Thẻ tín dụng: nếu khách hàng chưa có tài khoản Paypal, thì có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng
  • Chuyển khoản: vui lòng liên hệ Hotline: 0917 56 86 86 hoặc email về bettino@bettino.com sau khi chuyển khoản, để Bettino giao hàng

2. Người mua hàng nên chọn phương thức nào?

Khách hàng ở Việt Nam ưa chuộng COD. Tuy vậy, nếu bạn cần hàng gấp, hãy chuyển khoản hoặc thanh toán bằng Thẻ tín dụng / Paypal cho chúng tôi, để được phục vụ nhanh hơn. Đơn hàng gấp có thể được giao qua những dịch vụ giao hàng không thu hộ, tức người giao không nhận thu tiền.

Trường hợp bạn vắng mặt vào ngày dự kiến giao hàng, bạn cũng có thể chuyển khoản hoặc trả thẻ để không phải chi trả tiền mặt khi nhận hàng.

3. Thông tin tài khoản:

  • Tên tài khoản: Phan Thành Thương
  • Số tài khoản: ‎‎‎0071001345577
  • Tại: Ngân hàng VCB – chi nhánh HCM