Giới thiệu

 

Từ xưởng dệt vải của gia đình, chị em nhà họ Phan rẽ sang một ngã khác, thành lập xưởng sản xuất hàng giấy và da, lấy tên công ty là Bettino.
 

Những khác biệt tạo nên vị trí của Sổ tay Bettino Writing Paper hôm nay.